Ouders - Ouderraad

Ouderraad

Deze groep ouders en leerkrachten is een aantal jaren geleden van start gegaan. De Stichting Ouderfonds Hannie Schaft, onderdeel uitmakend van de ouderraad, beheert de ouderbijdragen. De groep bestaat op dit moment uit 5 ouders die regelmatig vergaderen. Binnen- en buitenschoolse activiteiten die voor de kinderen worden georganiseerd worden dan besproken.

Zo organiseert deze raad o.a. een herfsttocht, het sinterklaasfeest, kerstfeest, musicals, de hulp bij sportdag, paaslunch of –ontbijt, spelletjesdag, sportevenementen, enz.

Deze raad kan dit echter niet allemaal alleen organiseren en vraagt dan ook regelmatig hulp aan ouders die willen meehelpen. Op de laatste bladzijde van de schoolgids vindt u een lijstje met activiteiten. Daarop kunt u aangeven aan welke activiteiten u wilt meewerken.

In verband met onze planning vragen wij u dit lijstje zo spoedig mogelijk in te leveren via de groepsleerkracht van uw kind(eren).

Samenstelling

Oudergeleding
Mevrouw R. Barentsen
Mevrouw J. Boon
Mevrouw A. Bakkali
Mevrouw M. Tol
Mevrouw M. Velthuis
Mevrouw K Schuiten-Koelenman
Mevrouw C. de Vreng

Teamgeleding
Mevrouw L. Singer-van der Drift
Mevrouw N. Hommel
Mevrouw A. Koper