Actueel - Cultuur

Onze visie op cultuuronderwijs

Om tot een alomvattende cultuurbeleving te komen willen we onze leerlingen op een prikkelende, samenwerkende en plezierige manier een gevarieerd aanbod bieden, waarbij ons doel is dat de leerlingen aan het einde van hun schoolloopbaan de zes disciplines van kunst en cultuur en erfgoededucatie zowel in de kennismakende sfeer als actief ervaren hebben. Door het wekken van nieuwsgierigheid en interesse binnen ons cultuuraanbod krijgen onze leerlingen de kans hun eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te uiten door middel van de verschillende creatieve vakken. Door evaluatie van het gehele proces en het eindproduct, rekening houdend met de verschillen onderling, creëren we waardering en wederzijds respect.Cultuureducatie

Onze school participeert in een lokaal en regionaal netwerk waar men de eigen ambitie op het gebied van cultuureducatie vertaalt in vragen waarop extern een passend aanbod wordt verzorgd. Dit is vastgelegd voor meerdere jaren. Door een doorlopende leerlijn te volgen willen we bereiken dat alle leerlingen eind groep 8 zowel passief als actief met theater, beeldende vorming, muziek, dans, literatuur, audio-visuele vorming en erfgoed-educatie kennis hebben  gemaakt. De school heeft eveneens een leerlijn opgezet, waarbij ieder leerjaar een museum bezoekt, rekening houdend met de bovengenoemde zes disciplines en de stof die in de zaakvakken in dat leerjaar aangeboden wordt. Naast deze museumleerlijn is er Zandvoort breed een erfgoedleerlijn opgezet. Deze leerlijn is opgezet in samenwerking met de andere Zandvoortse scholen en de verschillende cultuurhistorische instellingen binnen Zandvoort en omgeving. Tijdens hun schoolloopbaan doorlopen de leerlingen de complete leerlijn over de geschiedenis van Zandvoort en omgeving. Hierbij staat de Zandvoortse erfgoededucatie hoog in het vaandel.Tevens worden in samenwerking met Stichting Hart jaarlijks dans-, toneel-, muziekvoorstellingen, workshops of films verzorgd.
Alle groepen brengen in een schooljaar een bezoek aan een toneel- of dansvoorstelling, een muziekprogramma of een film. Regelmatig vinden er workshops plaats op school.
Bij ons op school voorziet, niet alleen groep 8, maar iedere groep één keer per jaar een toneel-, muziek- of musicalvoorstelling. Bij deze voorstellingen zien we de ontwikkeling dat diverse groepen een eigen voorstelling willen bedenken en regisseren. Ook de ouders van de desbetreffende groep worden daarbij uitgenodigd. De groepen 8 participeren in het kunstmenu van Zandvoort. Vorig schooljaar heeft het ministerie Van OCW via het fonds voor cultuurparticipatie een subsidie in het leven geroepen voor scholen die het muziekonderwijs een impuls willen geven (Cultuureducatie met kwaliteit/ CMK). Hart is intensief betrokken geweest bij de aanvraag. Het Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) traject wordt begeleid door Hart en heeft als doel om aansprekende muziekeducatie een vaste plek te geven binnen ons onderwijs. Ontdekken, experimenteren en samenspelen staan hierbij centraal. Samen met externe partners worden lesvormen en leerlijnen ontwikkeld die goed aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en inbedding in ons onderwijsprogramma garanderen. Muziekeducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Muziekeducatie levert een bijdrage aan de leerprestaties en heeft een positief effect op de ontwikkeling van emotionele en sociale vaardigheden. Door samen te spelen en te zingen leren kinderen naar elkaar te luisteren en samen te werken. Door het wekken van nieuwsgierigheid en interesse binnen bovenstaande cultuureducatie krijgen onze leerlingen de kans hun eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen.