Onderwijs - Geschiedenis

Geschiedenis

Op 15 april 1919 besloot de gemeenteraad tot de bouw van een nieuwe 7-klassige openbare lagere school.

De opening van deze school, aangeduid als School-D, vond plaats op maandag 13 december 1920. Het jaar 1920 was voor onderwijs in Nederland van grote betekenis door de tot standkoming van de Lager-Onderwijswet 1920. De gemeenteraad besloot met ingang van 1 januari 1948 de openbare basisscholen, tot dusver aangeduid met de letters A t/m D, zinvolle namen te geven. Namelijk van hen, die zich in oorlogsjaren voor het vaderland zeer verdienstelijk hebben gemaakt en daarvoor hun leven hebben gegeven. Zo kreeg onze school de naam van de verzetsstrijder Hannie Schaft.

Ons oude gebouw