Informatie

Introductie

O.B.S. Hannie Schaft maakt deel uit van de Stichting STOPOZ. Aan de hand van deze website kunt u nader kennismaken met onze school. Op de basisschool leg je als kind letterlijk de basis voor de rest van je leven. Dat doe je het best in een omgeving waar je je prettig voelt. Door de kleinschaligheid van onze school – 220 leerlingen, 9 groepen- kent iedereen elkaar bij naam. Het sfeervolle nieuwe schoolgebouw en de betrokken leerkrachten zorgen voor een ontspannen plek om te leren. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan en dat ze veel leren, Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Ons onderwijs is er op gericht dat we ieder kind de gelegenheid bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat het als volwassene een positieve bijdrage kan leveren aan een verdere ontwikkeling van een multiculturele en democratische samenleving. We werken hard en leren doelgericht. Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan culturele, sportieve en natuuractiviteiten. Welk kind denkt niet terug aan de voorstellingen op school de diverse uitstapjes en de gezellige feesten. Onderwijsvernieuwingen worden gevolgd en toegepast. De O.B.S. Hannie Schaft is een school die zich blijft ontwikkelen. Onderwijs en opvoeding is een zaak van ouders en school samen. Op onze school vinden we het belangrijk dat we leren met elkaar samen te werken op basis van wederzijds respect. Een goede sfeer is hierbij belangrijk. De O.B.S. Hannie Schaft is een school waar we trots op zijn.

Situering

Onze school maakt onderdeel uit van een Brede School in het centrum van Zandvoort. Aan de voorzijde van de school is een besloten speelplaats voorzien van veilig en uitnodigend buitenspeelmateriaal. Sinds januari 2011 werken we met veel plezier in dit nieuwe gebouw. In het gebouw zijn onder andere een gymzaal en bibliotheek gehuisvest. Tevens beschikken wij over een eigen aula en speellokaal waar iedere maand één van de groepen een voorstelling verzorgd.

Schoolgrootte

De O.B.S. Hannie Schaft telde per 1 oktober 2014, 211 leerlingen (de officiële teldatum). De O.B.S. Hannie Schaft is een basisschool met gecombineerde 1/2 groepen. Alle overige groepen zijn enkelvoudig. Deze kleinschaligheid draagt bij aan openheid en een goede sfeer.