Informatie - Brede School Bibliotheek

Boeken Paradijs – Brede School Bibliotheek

De Brede School Bibliotheek - Het Boeken Paradijs is een bibliotheek voor en door kinderen van onze school. Het Boeken Paradijs is gesitueerd in Bibliotheek De Duinrand in het gebouw. Het bijzondere van deze bibliotheek is dat kinderen zelf de baas zijn.  

Hoe werkt het? Leerlingen van groep 8 krijgen een opleiding tot bibliotheekmedewerker. Alle basisschoolklassen komen op donderdagmiddag bij toerbeurt nieuwe boeken lenen en geleende boeken terugbrengen. De kinderen lenen de boeken uit, zorgen voor het terugzetten van de boeken, lezen de kleinere kinderen voor en helpen met het zoeken van boeken, bijvoorbeeld via de catalogus. Een grote verantwoordelijkheid, die door de kinderen serieus wordt gedragen. Daarnaast bepalen de kinderen welke activiteiten er plaatsvinden, welke boeken er worden aangeschaft en hoe de bibliotheek ingericht moet worden. Volwassenen hebben in dit project een begeleidende rol op de achtergrond.

Bewezen positief effect De Brede School Bibliotheek (=BSB) heeft een positief effect op het leesgedrag van kinderen. Dit is de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de BSB. Kinderen die deelnemen aan de BSB lezen meer in hun vrije tijd dan kinderen van vergelijkbare scholen die niet deelnemen aan de BSB. Ook hebben zij een positievere houding ten aanzien van boeken.

Rooster: BSB rooster 2022-2023.xlsx