Informatie - Activiteiten - Thematisch Onderwijs

Thematisch onderwijs

Voor de wereldoriënterende vakken werken wij met thematisch onderwijs. Wij gebruiken de methode VierKeerWijzer. Deze methode biedt meer dan 100 wereldoriëntatie-thema’s voor de groepen 1 t/m 8. Wij hebben er voor gekozen de vakgebieden aan elkaar te koppelen waardoor onderlinge samenhang ontstaat.

Vakken als techniek, cultureel erfgoed, actief burgerschap, tekenen, handvaardigheid, sociale redzaamheid, verkeer, sociaal-emotioneel, dramatische expressie, dans, enz. willen wij niet zien als aparte vakken op het rooster. Juist deze vakken zijn bijzonder geschikt om geïntegreerd te worden in de thema’s.

Binnen VierKeerWijzer is de theorie rond meervoudige intelligentie een belangrijk onderdeel. Het team gebruikt de theorie bij het inrichten van een uitdagende leeromgeving. Door ons aanbod te verrijken met de 8 intelligenties ontstaat een dermate rijke omgeving dat kinderen gemotiveerd zijn. Hierdoor zijn ze zelfstandig, onderzoekend, nieuwsgierig en taakgericht.

Tevens willen wij middels deze methode kinderen vaardigheden bijbrengen ‘hoe’ ze kunnen leren en interacteren in de 21ste eeuwse maatschappij. Wij willen hierbij het ontdekkend leren stimuleren en de omgeving meer betrekken. Door middel van verdere digitalisering en modernisering willen wij leerlingen vaardigheden laten op doen, die in de kenniseconomie van de 21e eeuw van belang zijn.