Onderwijs - Kwaliteit

Kwaliteit

Goede kwaliteit

De O.B.S. Hannie Schaft biedt onderwijs van goede kwaliteit. We evalueren structureel het onderwijs leerproces, we volgen de ontwikkelingen van de kinderen en bieden planmatige zorg. Daarbij is het emotionele welzijn van de kinderen van groot belang.

Wij hebben een opbrengstgerichte en handelingsgerichte aanpak op alle ontwikkelingsgebieden. Wij willen het beste halen uit alle leerlingen en stellen duidelijke doelen. Op dit gebied hebben we een intensieve training met de Universiteit van Twente gevolgd

Professioneel team

De directeur houdt samen met het team de focus op de onderwijsinhoud en nieuwe ontwikkelingen. Hieraan ligt een duidelijke visie ten grondslag. Wij blijven nadenken hoe het onderwijs nog beter kan.

Met ons zeer betrokken, professionele en gemotiveerde team blijven wij de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen en verbeteren.

Kwaliteitssysteem

Om inzicht te krijgen in de totale kwaliteit van onze school gebruiken wij een systeem dat het team inzicht geeft in die kwaliteit. De kern hiervan is het meten, analyseren, plannen maken, uitvoeren en borgen en evalueren van alle processen in de school.

Vertrouwen van de inspectie

Naast onze eigen kwaliteitsbewaking, bezoekt ook de inspectie van het onderwijs alle onderwijsinstellingen. Op 18 april 2013 heeft de inspectie van het onderwijs onze school bezocht.

De inspectie beoordeelde alle indicatoren vallend onder kwaliteitszorg als voldoende. Het lukt de school om een duidelijke doorgaande lijn door de school te creëren. Het team stemt veel zaken met elkaar af en geeft met elkaar in een prettige en stimulerende sfeer les. Tijdens de klassenbezoeken viel de inspectie de structuur op waarmee dit gebeurt. Het is duidelijk dat hierover teambreed afspraken zijn gemaakt.

Graag verwijzen wij u naar het volledige inspectierapport. U kunt hiervoor doorklikken op onderstaande link.

Rapport Inspectie van het Onderwijs