Informatie - Ons bestuur

Ons bestuur


De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland vormt het bestuur van tien openbare basisscholen in de gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort. De stichting is op 1 januari 2005 opgericht. Toen werd het bestuur van de scholen overgedragen door de betreffende gemeenten aan STOPOZ. Daarmee was de verzelfstandiging van de scholen een feit.

Het bestuur van STOPOZ stimuleert en faciliteert de groei en ontwikkeling van leerlingen en personeel met respect voor hun identiteit, opvattingen en keuzes. Een sterk openbaar onderwijs vormt het uitgangspunt. STOPOZ stelt zich ten doel om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verzorgen. Kwaliteit staat centraal bij alle activiteiten van de scholen binnen STOPOZ.

Alle STOPOZ scholen zijn uitdagende, veilige en prettige scholen voor leerlingen en personeel. Onze missie en visie hebben we duidelijk en concreet geformuleerd.
Ons motto is: ‘Excellent presteren door met elkaar te leren’.

Met ons beleid richten wij ons op een ambitieuze leercultuur in alle scholen en op alle niveaus in de organisatie. Onze scholen werken systematisch en doelgericht aan het stimuleren van goede prestaties en streven er naar te voldoen aan de kernmerken van excellente scholen.

Met vriendelijke groet

http://www.stopoz.nl/