Informatie - Schooltijden

Schooltijden

Groep 1 t/m 8

Dagen Ochtend Middag
Maandag 08.30-11.45 12.30-15.00
Dinsdag 08.30-11.45 12.30-15.00
Woensdag 08.30-12.30
Donderdag 08.30-11.45 12.30-15.00
Vrijdag 08.30-12.30

Wij hanteren op de O.B.S. Hannie Schaft een verkort pauze rooster. Het is in principe de bedoeling dat alle kinderen op school eten. De leerlingen eten ongeveer 15 minuten in de eigen groep met de eigen leerkracht. Daarna gaan de klassen per toerbeurt 30 minuten buitenspelen. Het toezicht tijdens het spelen wordt verzorgd door peuterspeelzaal Hannie Schaft. Alle kinderen die overblijven vallen tijdens het spel onder de verantwoordelijkheid van de overblijfmedewerkers.

De kosten voor bovenstaande tussenschoolse opvang bedragen op jaarbasis € 60,00. Het is in principe de bedoeling dat alle kinderen op school eten. Wenst u geen gebruik te maken van bovenstaande overblijfvoorziening, dan is het uiteraard mogelijk dat uw kind de lunchpauze niet op school doorbrengt, maar houdt u dan wel rekening met de tijden van de middagpauze. Ook is het wenselijk dat u zo spoedig mogelijk schriftelijk doorgeeft dat u geen gebruik gaat maken van de tussenschoolse opvang.