Informatie - Gymnastiekrooster

Gymnastiekrooster

Dinsdag

12.4 Gymrooster 2019-2020

 

Dag(deel)

Tijd

Groep

Dinsdag

 

 

 

 

8.30- 9.15 uur

9.15-10.00 uur

10.15-11.00 uur

11.00-11.45 uur

12.30-13.15 uur

13.15-14.00 uur

14.00-14.45 uur

 

groep 6

groep 7

groep 5A

groep 5B

groep 3
                        groep 4
                        groep 8

 

Woensdag

8.30- 9.15 uur

9.15-10.00 uur
10.00-10.45 uur

10.45-11.30 uur

11.30-12.15 uur

 

groep 8

groep 4A
groep 4B

groep 7A

groep 7B

 

Vrijdagmorgen

8.30- 9.15 uur

9.15- 10.00 uur

10.00-10.45 uur

10.45-11.30 uur

11.30-12.15 uur

 

13.00-13.45 uur

 

groep 6

groep 3A

groep 3B

groep 5

groep 2

 

MRT