Onderwijs - Visie

Visie

De O.B.S. Hannie Schaft wil dat de kinderen al hun mogelijkheden ten volle kunnen ontplooien. De meeste aandacht op onze school gaat uit naar het verwerven van de basisvaardigheden taal, lezen, en rekenen. In ons onderwijs houden wij rekening met verschillen tussen leerlingen. Behalve verschil in cognitie, kunnen er ook andere verschillen zijn tussen leerlingen. Wij streven er naar, dat alle leerlingen onderwijs krijgen op een manier die aansluit bij hun specifieke onderwijsbehoeften en bij hun niveau.

Wij geven modern klassikaal onderwijs. Binnen dit onderwijs is er ruimte voor differentiatie. Wij geven vorm aan deze differentiatie middels de zogenaamde groepsplannen. Wij werken binnen het groepsplan op 3 niveaus. In het plan staan de doelen, de inhoud, de aanpak, methodiek, organisatie en evaluatie omschreven.

Naast het aanleren van de basisvaardigheden streven we er actief naar om kinderen respect bij te brengen voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit.

Wij besteden in ons onderwijs bewust aandacht aan maatschappelijke- en culturele verhoudingen en de diversiteit aan geestelijke stromingen, zonder een bepaalde geestelijke stroming aan te hangen. Daardoor hopen we dat de kinderen de samenleving en hun eigen plek hierin beter kunnen begrijpen en hier als volwaardige burgers aan deel leren nemen.

Tevens doen wij doen een beroep op de creativiteit van de kinderen. Met creativiteit bedoelen we niet alleen tekenen, handvaardigheid, muziek, spel, beweging en toneel, maar vooral het probleemoplossend bezig zijn en creatief denken. In onze zich snel ontwikkelende maatschappij worden creativiteit en omgaan met nieuwe mogelijkheden en nieuwe technieken gevraagd.

Bij alles wat we doen op school is er aandacht voor hoe we met elkaar omgaan, respect voor jezelf en elkaar staat bij ons hoog in het vaandel