Actueel - Gezonde school

Gezonde School

De O.B.S. Hannie Schaft werkt structureel aan het verbeteren van gezondheid en heeft hiermee het landelijk vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt.

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben wij aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van onze leerlingen.

Bovendien hebben wij speciale aandacht voor het thema Sport en Bewegen. Hiervoor worden de volgende activiteiten naast de reguliere gymlessen ingezet: Schoolplein 14 activiteiten op het plein, excursies in de natuur, dagelijks energizers in de klas, diverse (dans/bewegings) workshops en natuurlijk nog veel meer.

Het team is trots op het behaalde vignet Sport en Bewegen. Vanaf nu hangt het logo Gezonde School in de school. Zo kan iedereen zien dat onze school een gezonde school is!

Wij zijn ons nu aan het inzetten om het vignet Gezonde Voeding te behalen. Wij hebben gezonde voeding hoog in het vaandel staan en besteden hier ook onderwijstijd aan om zo ook bij te dragen aan een goede ontwikkeling van de kinderen. Graag verwijzen wij u naar onze schoolgids voor meer informatie hierover en suggesties voor gezonde 10-uurtjes, lunch etc. Tevens kunt u voor tips over pauzehappen, lunchtrommels en drinken kijken op www.voedingscentrum.nl/etenopschoolVoor vrolijke traktaties: www.gezondtrakteren.nl
Gezond lunchen.pdf

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.