Leerlingen - Leerlingenraad

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen vertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8. Zij behartigen de belangen van leerlingen. Veel voorkomende onderwerpen bij een leerlingenraad gaan over schoolfeesten, het (mee)organiseren van een evenement op school, zoals het houden van audities voor een schoolband enz.

Door de oprichting van de leerlingenraad kunnen leerlingen op democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen worden hiermede zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de omgeving.

De leerlingenraad van de Hannieschaft school

Wij zijn de nieuwe leerlingenraad
De leerlingenraad bestaat uit vijf leden.
In de groepen 5, 6 en 7 is er maar 1 lid. Groep 8 heeft 2 leden
Voor elk lid heeft de klas gestemd.
Behalve voor de leden die er al in zaten. . 

 Groeten, de leerlingenraad