Informatie - Vakanties

Vakanties

Vakantierooster 2018-2019

Groepen 1 t/m 8

Vakantie Dagen Data
Herfstvakantie vrijdag t/m zondag 19-10-2018 t/m 28-10-2018
Kerstvakantie vrijdag t/m zondag 21-12-2018 t/m 06-01-2019
Voorjaarsvakantie vrijdag t/m zondag 15-02-2019 t/m 24-02-2019
Goede Vrijdag en Pasen vrijdag t/m maandag 19-04-2019 t/m 22-04-2019
Meivakantie vrijdag t/m zondag 22-04-2019 t/m 05-05-2019
Hemelvaart donderdag t/m zondag 30-05-2019 t/m 02-06-2019
Pinksteren maandag 10-06-2019
Studiedag dinsdag 11-06-2019
Zomervakantie vrijdag t/m zondag 12-07-2019 t/m 25-08-2019

N.B.
Dinsdag 11-06-2019 is een studiedag voor het team. De kinderen zijn deze dag vrij. De overige studiedagen voor het team worden op de woensdagmiddagen ingepland.

Extra verlof buiten de schoolvakanties

Het is wettelijk niet toegestaan om zonder geldige redenen extra verlof op te nemen buiten de schoolvakanties om. Wij vinden het ook om onderwijskundige redenen niet erg verstandig. Indien u geen vakantie kunt opnemen in de schoolvakanties, dan moet u bij de directie een verzoek indienen voor extra schoolverlof. De directeur mag u slechts eenmaal per schooljaar verlof verlenen voor ten hoogste 10 dagen. De directeur mag geen verlof verlenen in de eerste 2 lesweken van het nieuwe schooljaar.

Wij verwijzen u graag naar de bijlage “Iedereen naar School” (leerplicht Gemeente Haarlem) en bijlage “Verlofregeling 2015”. Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar. Voor meer informatie kunt u terecht op de afdeling onderwijs van de gemeente Haarlem. Tel:023-5115600 (afd. leerplicht)

Brochure leerplicht gemeente Haarlem
Bijlage verlofregeling