Informatie - Vakanties

Vakanties

Vakantierooster 2021-2022

Groepen 1 t/m 8

Groepen 1 t/m 8

 

Vakantie

Dagen

Data

Studiedag


             Herfstvakantie

vrijdag


            vrijdag t/m zondag

03-09-2021

15-10-2021 t/m 24-10-2021

Kerstvakantie

vrijdag t/m zondag

24-12-2021 t/m 09-01-2022

Voorjaarsvakantie

vrijdag t/m zondag

18-02-2022 t/m 27-02-2022

Goede Vrijdag en Pasen

vrijdag t/m maandag

 

15-04-2022 t/m 18-04-2022

Meivakantie

vrijdag t/m zondag

 

22-04-2022 t/m 08-05-2022

Hemelvaart

donderdag t/m zondag

 

26-05-2022 t/m 29-05-2022

Pinksteren

maandag

 

06-06-2022

Studiedag


dinsdag

 

07-06-2022

Zomervakantie

vrijdag t/m zondag

15-07-2022 t/m 28-08-2022

 

N.B.
Vrijdag 03-09-2021, dinsdag 07-06-2022 en maandag 27 juni zijn studiedagen voor het team. De kinderen zijn deze dagen vrij. De overige studiedagen voor het team worden op de woensdagmiddagen ingepland.

Extra verlof buiten de schoolvakanties

Het is wettelijk niet toegestaan om zonder geldige redenen extra verlof op te nemen buiten de schoolvakanties om. Wij vinden het ook om onderwijskundige redenen niet erg verstandig. Indien u geen vakantie kunt opnemen in de schoolvakanties, dan moet u bij de directie een verzoek indienen voor extra schoolverlof. De directeur mag u slechts eenmaal per schooljaar verlof verlenen voor ten hoogste 10 dagen. De directeur mag geen verlof verlenen in de eerste 2 lesweken van het nieuwe schooljaar.

Wij verwijzen u graag naar de bijlage “Iedereen naar School” (leerplicht Gemeente Haarlem) en bijlage “Verlofregeling 2015”. Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar. Voor meer informatie kunt u terecht op de afdeling onderwijs van de gemeente Haarlem. Tel:023-5115600 (afd. leerplicht)

Brochure leerplicht gemeente Haarlem
Bijlage verlofregeling