Informatie - Vakanties

Vakanties

Vakantierooster 2023-2024

Groepen 1 t/m 8


Woensdag 11-10-2023 is een studiedag voor het team. De maandagen 30-10-2023, 08-01-2024 en 24-06-2024 zijn studiedagen voor het team. De kinderen zijn deze dagen vrij. De overige studiedagen voor het team worden op de woensdag- en vrijdagmiddagen ingepland.

Let op! De vrijdag voor de meivakantie is geen vrije dag. Op deze dag staan de Koningsspelen gepland.

Extra verlof buiten de schoolvakanties

Het is wettelijk niet toegestaan om zonder geldige redenen extra verlof op te nemen buiten de schoolvakanties om. Wij vinden het ook om onderwijskundige redenen niet erg verstandig. Indien u geen vakantie kunt opnemen in de schoolvakanties, dan moet u bij de directie een verzoek indienen voor extra schoolverlof. De directeur mag u slechts eenmaal per schooljaar verlof verlenen voor ten hoogste 10 dagen. De directeur mag geen verlof verlenen in de eerste 2 lesweken van het nieuwe schooljaar.Wij verwijzen u graag naar de bijlage “Iedereen naar School” (leerplicht Gemeente Haarlem) en bijlage “Verlofregeling 2015”. Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar. Voor meer informatie kunt u terecht op de afdeling onderwijs van de gemeente Haarlem. Tel:023-5115600 (afd. leerplicht)

Brochure leerplicht gemeente Haarlem
Bijlage verlofregeling