Informatie - Vakanties

Vakanties

Vakantierooster 2020-2021

Groepen 1 t/m 8

Groepen 1 t/m 8

 

Vakantie

Dagen

Data

Herfstvakantie

vrijdag t/m zondag

09-10-2020 t/m 18-10-2020

Kerstvakantie

vrijdag t/m zondag

18-12-2020 t/m 03-01-2021

Voorjaarsvakantie

vrijdag t/m zondag

19-02-2021 t/m 28-02-2021

Goede Vrijdag en Pasen

vrijdag t/m maandag

 

02-04-2021 t/m 05-04-2021

Meivakantie

vrijdag t/m zondag

 

23-04-2021 t/m 09-05-2021

Hemelvaart

donderdag t/m zondag

 

13-05-2021 t/m 16-05-2021

Pinksteren

maandag

 

24-05-2021

Studiedag

dinsdag

 

25-05-2021

Zomervakantie

vrijdag t/m zondag

09-07-2021 t/m 22-08-2021

 

 

N.B.

Dinsdag 25-05-2021 is een studiedag voor het team. De kinderen zijn deze dag vrij. De overige studiedagen voor het team worden op de woensdagmiddagen ingepland.

 

Extra verlof buiten de schoolvakanties

Het is wettelijk niet toegestaan om zonder geldige redenen extra verlof op te nemen buiten de schoolvakanties om. Wij vinden het ook om onderwijskundige redenen niet erg verstandig. Indien u geen vakantie kunt opnemen in de schoolvakanties, dan moet u bij de directie een verzoek indienen voor extra schoolverlof. De directeur mag u slechts eenmaal per schooljaar verlof verlenen voor ten hoogste 10 dagen. De directeur mag geen verlof verlenen in de eerste 2 lesweken van het nieuwe schooljaar.

Wij verwijzen u graag naar de bijlage “Iedereen naar School” (leerplicht Gemeente Haarlem) en bijlage “Verlofregeling 2015”. Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar. Voor meer informatie kunt u terecht op de afdeling onderwijs van de gemeente Haarlem. Tel:023-5115600 (afd. leerplicht)

Brochure leerplicht gemeente Haarlem
Bijlage verlofregeling