Informatie - Vakanties

Vakanties

Vakantierooster 2022-2023

Groepen 1 t/m 8

Vakantie

Dagen

Data

Studiedag

vrijdag

02-09-2022

Studiedag

woensdag

05-10-2022

Herfstvakantie

vrijdag t/m zondag

14-10-2022 t/m 23-10-2022

Kerstvakantie

vrijdag t/m zondag

23-12-2022 t/m 08-01-2023

Voorjaarsvakantie

vrijdag t/m zondag

24-02-2023 t/m 05-03-2023

Goede Vrijdag en Pasen

vrijdag t/m maandag

07-04-2023 t/m 10-04-2023

Meivakantie

zaterdag t/m zondag

22-04-2023 t/m 07-05-2023

Hemelvaart

donderdag t/m zondag

18-05-2023 t/m 21-05-2023

Pinksteren

maandag

29-05-2023

Studiedag

maandag

26-06-2023

Zomervakantie

vrijdag t/m zondag

21-07-2023 t/m 03-09-2023

 

N.B.

Vrijdag 02-09-2022 en woensdag 05-10-2022 en maandag 26-06-2023 zijn studiedagen voor het team. De kinderen zijn deze dagen vrij. De overige studiedagen voor het team worden op de woensdagmiddagen ingepland.

Let op!! De vrijdag voor de meivakantie is geen vrije dag, op deze dag staan de Koningsspelen gepland.

Extra verlof buiten de schoolvakanties

Het is wettelijk niet toegestaan om zonder geldige redenen extra verlof op te nemen buiten de schoolvakanties om. Wij vinden het ook om onderwijskundige redenen niet erg verstandig. Indien u geen vakantie kunt opnemen in de schoolvakanties, dan moet u bij de directie een verzoek indienen voor extra schoolverlof. De directeur mag u slechts eenmaal per schooljaar verlof verlenen voor ten hoogste 10 dagen. De directeur mag geen verlof verlenen in de eerste 2 lesweken van het nieuwe schooljaar.

Wij verwijzen u graag naar de bijlage “Iedereen naar School” (leerplicht Gemeente Haarlem) en bijlage “Verlofregeling 2015”. Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar. Voor meer informatie kunt u terecht op de afdeling onderwijs van de gemeente Haarlem. Tel:023-5115600 (afd. leerplicht)

Brochure leerplicht gemeente Haarlem
Bijlage verlofregeling