Actueel - Persberichten - Spannend jeugddebat tussen de basisscholen

Spannend jeugddebat tussen de basisscholen

Zandvoortse Courant • NUMMER 49 • 8 DECEMBER 2022


Spannend jeugddebat
tussen de basisscholen
In de raadszaal vond vrijdag 1 december het

jeugddebat plaats. Met drie belangrijke stellin-
gen gingen in totaal tien leerlingen uit groep 8

van de vijf Zandvoortse bassischolen met elkaar
in debat en dat ging er soms stevig aan toe.

Voorzitter burgemeester David Moolenburgh werd bijgestaan
door wethouder Lars Carree en gri er Gideon van Driel. De vijf
teams zaten ietwat zenuwachtig achter de tafels; hoe moest
dat ook weer met de microfoon? In het begin kwam het debat
aarzelend op gang maar daar kwam al snel verandering in
bij de eerste stelling over het gebruik van drinken, roken en
drugs. Iedereen was het met elkaar eens dat er gastlessen op

school over verslaving gegeven moeten worden, dat er stren-
gere handhaving moet komen evenals een verbod op roken

op het strand. Kennelijk is facebook uit bij de jeugd want de
wethouder werd  ink bijgepraat over welke sociale media hij
het beste kon gebruiken om de jeugd te bereiken.
Bij de tweede stelling ‘speelplekken inrichten’ en de derde
stelling ‘Zandvoort schoner’ werd er prima gediscussieerd. Er
kwamen goede en bruikbare suggesties naar voren en er werd
kritisch gekeken naar bijvoorbeeld het ingebrachte idee voor

een waterpark aan het strand: te duur voor drie maanden zo-
mergebruik. Het idee om bij de voetbalveldjes ook voetvolley

te introduceren werd omarmd, net als het beschilderen van de
openbare vuilnisbakken o.l.v. de Kinderkunstlijn. Wethouder
Carree kan aan de bak met alle ideeën!
Leerzaam
Om de spanning in de raadszaal na het vertrek van de jury iets
te verlagen nam wethouder Peter Kramer het voorzitterschap
tijdelijk over. Hij complimenteerde de teams en vroeg hen of ze
zich aangesproken voelden om later in de politiek te stappen
en wat ze dan zouden willen veranderen aan Zandvoort. De
meerderheid was geïnteresseerd en wilde meer woningbouw
voor jongeren en meer inspanning voor klimaat en milieu. Joey
van de Zeevonk wilde niet zeuren maar hij wilde wel kwijt dat
het digitale systeem bij het parkeerbeleid voor de ouderen
beter moet. Wethouder Martijn Hendriks, die ook aanwezig
was, zou het meenemen. Wie weet helpt de inbreng van Joey?
En de winnaar is...
Zoals altijd was het een zware taak voor de jury om na het
debat een winnaar te gaan bepalen. Tenslotte kan er maar
één team winnen en dat waren Lukas en Jord van de Hannie

Schaftschool, die volgens de jury goed en scherp debatteer-
den. Zij gaan straks samen met de burgemeester lunchen.

Amira (Mariaschool), Pebbles (De School) en Lucas (Hannie
Schaftschool) ontvingen een extra compliment van de jury

voor hun inbreng. Tevens vond de gri er opvallend dat ie-
dereen zich keurig had gehouden aan de etiquettes, zoals om

de voorzitter te bedanken voor het woord. Alle deelnemers

ontvingen een oorkonde voor hun inzet en er werd ter herin-
nering een groepsfoto gemaakt.
Media
  • Naamloos  sdfasdg
  • lukas