Actueel - Junior redactie - Algemeen - Bewegend leren

Bewegend leren

Bij ons op school zijn we dit jaar begonnen om meer met de kinderen te bewegen tijdens het leren. Dit betekent dat we op bepaalde momenten lessen geven die verbonden zijn met een actieve en bewegende ondersteuning bij het leerproces. Hieronder kunt u hier meer over lezen. 

Wat is bewegend leren?

Met bewegend leren worden niet de gymlessen bedoeld. Die zijn natuurlijk ontzettend goed om de motoriek en sociale vaardigheden van je kind te bevorderen. Maar bewegend leren doet meer dan dat.

Als je kind bewegend leeronderwijs krijgt, gaan lichamelijke activiteiten en leertaken als taal en rekenen samen. De leerkracht stimuleert je kind bijvoorbeeld te bewegen tijdens de spellinglessen.

Overigens mag je kind niet willekeurig door het klaslokaal rennen tijdens dit soort lessen. Het gaat er juist om dat bij herhaling van bepaalde leerstof steeds vergelijkbare bewegingen worden gebruikt.

Zo kan de leerkracht je kind vragen om bij de tafel van 4 steeds een sprong naar voren te doen bij de volgende stap. Of je kind moet rennen op de plaats terwijl het nadenkt over de spelling van een woord.

Bewegend leren onderzocht

Nog lang niet alle scholen in Nederland werken actief met bewegend leren. Toch is deze vorm van onderwijs wel degelijk in opmars. En dat is niet voor niets, want verschillende onderzoeken, nationaal én internationaal, hebben aangetoond dat bewegend leren in veel gevallen tot betere resultaten leidt. Met name op het gebied van spelling en rekenen. Lees meer over bewegend leren rekenen in dit artikel.

Uit 1 van die onderzoeken (Best, 2010) bleek dat door intensieve lichaamsbeweging de hoeveelheid dopamine en noradrenaline in de hersenen toenemen. Daardoor kunnen kinderen zich beter concentreren op hun taak.

Een ander interessant gegeven is het volgende: als kinderen bewegen tijdens het herhalen van de leerstof, blijft die stof nóg beter hangen. Dat komt omdat kinderen niet alleen kunnen terugvallen op informatie die door hun ogen of oren de hersenen zijn binnengekomen, maar ook door beweging.

Wanneer kinderen de geleerde stof terug moeten halen, hebben ze als het ware een extra informatiebron tot hun beschikking. Ze kunnen zich via de bijbehorende beweging bijvoorbeeld herinneren wat het antwoord op een tafelsom moet zijn.

Ten slotte is natuurlijk al langer duidelijk dat lichaamsbeweging de doorbloeding van het lichaam stimuleert. Ook de doorbloeding van de hersenen verbetert op de lange termijn door de extra beweging. Nieuwe zenuwcellen worden sneller aangemaakt. Daarnaast kunnen er gemakkelijker verbindingen ontstaan tussen bestaande zenuwcellen. Dit alles bevordert de prestaties van kinderen op leergebied.

Waarom bewegend leren basisonderwijs?

Natuurlijk is bewegen goed voor iedereen. Je kind blijft er lichamelijk fit door, wat de leerprestaties ten goede komt. Maar er zijn dus meer voordelen. Die hebben we samengevat in onderstaande afbeelding.

 

Media
  • 20240319_091156
  • 20240319_091704
  • 20240319_091709 1
  • 20240319_091718
  • 20240319_091730