Vakanties

Vakantierooster 2017-2018

Groepen 1 t/m 8

 

Vakantie Dagen Data
Herfstvakantie vrijdag t/m zondag 20-10-2017 t/m 29-10-2017
Kerstvakantie vrijdag t/m zondag 22-12-2017 t/m 07-01-2018
Voorjaarsvakantie vrijdag t/m zondag 23-02-2018 t/m 04-03-2018
Goede Vrijdag en Pasen vrijdag t/m maandag 30-03-2018 t/m 02-04-2018
Meivakantie vrijdag t/m zondag 27-04-2018 t/m 13-05-2018
Pinksteren maandag 21-05-2018
Studiedag dinsdag 22-05-2018
Zomervakantie vrijdag t/m zondag 20-07-2018 t/m 02-09-2018

N.B.
Dinsdag 22-05-2018 is een studiedag voor het team. De kinderen zijn deze dag vrij. De overige studiedagen voor het team worden op de woensdagmiddagen ingepland.

Extra verlof buiten de schoolvakanties 
Het is wettelijk niet toegestaan om zonder geldige redenen extra verlof op te nemen buiten de schoolvakanties om. Wij vinden het ook om onderwijskundige redenen niet erg verstandig. Indien u geen vakantie kunt opnemen in de schoolvakanties, dan moet u bij de directie een verzoek indienen voor extra schoolverlof. De directeur mag u slechts eenmaal per schooljaar verlof verlenen voor ten hoogste 10 dagen. De directeur mag geen verlof verlenen in de eerste 2 lesweken van het nieuwe schooljaar.

Wij verwijzen u graag naar de bijlage “Iedereen naar School” (leerplicht Gemeente Haarlem) en bijlage “Verlofregeling 2015”. Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar.
Voor meer informatie kunt u terecht op de afdeling onderwijs van de gemeente Haarlem. Tel:023-5115600 (afd. leerplicht)

Brochure_leerplicht_Gemeente_Haarlem

Bijlage verlofregeling 2015