Groep 4 bezoekt de Amsterdamse Waterleidingduinen

Op vrijdag 6 april heeft groep 4 onder leiding van 2 boswachters een natuurwandeling gemaakt in de Amsterdamse Waterleiding duinen. We kwamen o.a. een hertenskelet, de bunkers, een grote groep herten, een specht en de nesten van aalscholvers tegen. De boswachter vertelde ook waarom je niet kon zwemmen in het water en dat er extra water uit de rivieren kwam, omdat er zoveel water wordt gedronken. Het was een interessante en mooie wandeling.

Groep 7 gaat korvissen

Museumdocent op bezoek

De groepen vijf en zes hadden in het kader van het Vier Keer Wijzer thema “Prehistorie in Nederland” een museumdocent van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden op bezoek. De docent gaf een les over de periode van de ijstijd tot en met de ijzertijd. Daarbij had hij allerlei spullen mee waaronder een mammoettand, een vuursteen, een boog, haren van de mammoet en een ijzeren lepel. Ook stapten we nog even de Romeinse tijd in om duidelijk te maken dat de Prehistorie afgelopen was bij het begin van de Romeinse tijd. De kinderen mochten Romeinse munten, een spiegel en een schoen bekijken. De kinderen vonden de les erg leuk en interessant.